İrtikap Suçu

İrtikap Suçu; bir kamu görevlisinin, görevinin ona sağladığı nüfuzu veya güveni kötüye kullanarak kendisine veya üçüncü bir kişiye yarar sağlamak veya bu doğrultuda vaatte bulunmak amacıyla kişileri icbar* veya ikna etmesi ya da karşısındaki kişide mevcut olan hatadan yararlanmak suretiyle ondan fayda elde etmesi veya etmeyi vadetmesi şeklinde meydana gelen bir suç şeklidir. İrtikap Suçu, …

Memur Davalarına Bakan Avukatlar Ankara, Polis Davalarına Bakan Avukatlar, Kamu Davalarına Bakan Avukatlar, Ankara İdari Dava Avukatları, Ankara İdari Dava Avukatı, İhraç Davalarına Bakan Avukatlar Memur Avukatı Ankara, Memur Suçları Avukatı, Ankara İdari Dava Avukatı
Whatsapp Hattı
Bize Ulaşın