Ticaret Sebebiyle Güveni Kötüye Kullanma Suçu

Güveni Kötüye Kullanma Suçu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun ‘Kişiye Karşı Suçlar’ Başlıklı İkinci Kısmının ‘Malvarlığına Karşı Suçlar’ Başlıklı Onuncu Bölümü arasında olup 155’inci maddede ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Buna göre, Güveni Kötüye Kullanma Suçu; başkasına ait olan, yalnızca muhafaza etmek yahut başkaca bir şekilde kullanmak üzere zilyetliği kendisine verilmiş olan bir mal üzerinde kişinin zilyetliğin …

Meslekten Çıkarma Cezası Nedir

Devlet memurluğundan çıkarma bir daha devlet memuru olamama anlamına gelir. Meslekten çıkarma kararı ise devlet memurluğundan çıkarma anlamına gelmemekle birlikte jandarma ve polis memurları için verilen bir karardır. Jandarma ve polis memurları için düzenlenen disiplin kanunu gereği meslekten çıkarma kararları verilirken bazı suç tipleri sonucu devlet memurluğundan çıkarma kararı da verilebilecektir. Meslekten çıkarma kararı ile …

Memur Davalarına Bakan Avukatlar Ankara, Polis Davalarına Bakan Avukatlar, Kamu Davalarına Bakan Avukatlar, Ankara İdari Dava Avukatları, Ankara İdari Dava Avukatı, İhraç Davalarına Bakan Avukatlar Memur Avukatı Ankara, Memur Suçları Avukatı, Ankara İdari Dava Avukatı
Whatsapp Hattı
Bize Ulaşın