Özel Belgede Sahtecilik Suçu

Özel Belgede Sahtecilik Suçunu tanımlamak için öncelikle özel belgenin ne olduğunu incelemek gerekmektedir. Özel belge; gerçek yahut tüzel kişiler arasındaki ilişkilerin kurulması amacıyla herkes tarafından düzenlenip kullanılabilen belgelere denilmektedir. Özel belgeler de resmî belgeler gibi ispat gücü ile hukuki sonuçlar doğurabilmektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun ‘Kamu Güvenine Karşı Suçlar’ başlıklı dördüncü bölümünün 207’nci maddesinde …

Resmi Belgede Sahtecilik Suçu

Resmî Belgede Sahtecilik Suçunu tanımlamak için öncelikle resmî belgenin ne olduğunu incelemek gerekmektedir. Buna göre; kamu görevlisinin görevi gereği usul ve esaslara uygun olarak düzenlemesi gereken her türlü belgeye resmî belge denilmektedir. Bunun yanı sıra; özel belge niteliği taşımasına rağmen herhangi bir şekilde sahtecilik söz konusu olduğu durumlarda resmî belge gibi işlem gören özel belgelere …

Memur Davalarına Bakan Avukatlar Ankara, Polis Davalarına Bakan Avukatlar, Kamu Davalarına Bakan Avukatlar, Ankara İdari Dava Avukatları, Ankara İdari Dava Avukatı, İhraç Davalarına Bakan Avukatlar Memur Avukatı Ankara, Memur Suçları Avukatı, Ankara İdari Dava Avukatı
Whatsapp Hattı
Bize Ulaşın