Zimmet Suçu

Kamu görevlisi tarafından, görevi itibari ile kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimle yükümlü olduğu malı kendi veya bir başkasının zimmetine geçirmesi ile zimmet suçu vücut bulmaktadır. Zimmet Suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler başlıklı 4. Kısmında, Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar kapsamında madde 247 …

Zimmet Suçu Yargıtay Kararları

Banka Parasının Zimmete Geçirilmesi Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2010/6032 E., 2010/16926 K. İHTİLASEN ZİMMET NİTELİKLİ ZİMMET ZİMMET 4389 S. BANKALAR KANUNU (MÜLGA) [ Madde 22 ] 5411 S. BANKACILIK KANUNU [ Madde 160 ] “İçtihat Metni” Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü; …

Memur Davalarına Bakan Avukatlar Ankara, Polis Davalarına Bakan Avukatlar, Kamu Davalarına Bakan Avukatlar, Ankara İdari Dava Avukatları, Ankara İdari Dava Avukatı, İhraç Davalarına Bakan Avukatlar Memur Avukatı Ankara, Memur Suçları Avukatı, Ankara İdari Dava Avukatı
Whatsapp Hattı
Bize Ulaşın