Ankara Ceza Avukatı

ANKARA CEZA AVUKATI

CEZA AVUKATI KİMDİR VE NELERE BAKAR?

Ceza hukuku ile ilgilenen avukatlara halk arasında ceza avukatı denilmektedir. Ceza Hukuku ise genel anlatım ile; Türk Ceza Kanunu başta olmak üzere genel ve özel mevzuat ile düzenlenen suç ve ceza kavramlarını inceleyerek somutlaştıran kamu hukuku bölümüne denilmektedir.

Hukukumuzda, tıp biliminde olduğu gibi alanlara ayrılma mevcut değildir. Bundan dolayı, aslolan; ceza avukatı ve sair tabirler değil yalnızca ‘avukat’ tabiridir. Ancak avukatlar zamanla bir veya birden fazla alanda çokça faaliyet gösterdiklerinde işin ehli olabilmektedirler. Bu nokta da ceza hukuku üzerine çalışan avukata halk arasında ceza avukatı gibi bir tabir kullanılması oldukça doğaldır.

Ankara ceza avukatının amacı; ceza hukukundan meydan gelen olay ve durumlara ilişkin hukuki çözüm üreterek müvekkilinin savunulma hakkı başta olmak üzere birçok hakkını koruyarak haksız bir vaziyete düşmesine engel olmaktır.

Ceza avukatı; kasten öldürme, kasten yaralama, hırsızlık, yağma, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu, cinsel taciz, tehdit ve hakaret suçları başta olmak üzere ceza kanununda ve özel kanunlarda düzenlenen suçlara bakmakta olup gerek sanık müdafi olarak gerekse müşteki vekili olarak müvekkilinin haklarını korumaktadır.

AĞIR CEZA AVUKATI NEDİR, NE İŞ YAPAR?

Ağır ceza avukatı, ceza hukukunda yer alan ve ağır ceza mahkemelerinin işine giren davalar ile ilgilenen avukata denilmektedir. Ağır ceza avukatı yahut doğrudan ceza avukatının bakmakla yükümlü olduğu dava çeşitleri şunlardır.

– Kasten Öldürme Suçu (TCK M.81,82)

– Taksirle Ölüme Neden Olma Suçu (TCK M.85/2)

– Neticesi Sebebiyle Kasten Yaralama Suçu (TCK M.87/4)

– Yağma Suçu (TCK M.148,149)

– Nitelikli Dolandırıcılık Suçu (TCK M.158)

– Hileli İflas Suçu (TCK M.161)

– Resmi Belgede Sahtecilik Suçu (TCK M.158)

– Zimmet Suçu (TCK M.247)

– İrtikap Suçu (TCK M.250/1,2)

– Rüşvet Suçu (TCK M.252)

– Anayasal düzene karşı suçlar

– Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar

– Milli savunmaya karşı suçlar

– Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk

– 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun kapsamına giren propaganda yapma suçu ve örgüt üyeliği suçu ve sair suçlar

– Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, müebbet hapis cezası ve on yıldan fazla hapis cezası gerektiren tüm suçlar.

Yukarıda detaylıca sayılan suçlar, bir ağır ceza avukatının alanına giren davaların konularını oluşturduğundan işbu suçların soruşturma yahut kovuşturma aşamalarında sanık veya müşteki tarafında yer alıyorsanız kendinize uygun olduğunu düşündüğünüz bir ağır ceza avukatı ile haklarınızı en iyi şekilde savunmanızı tavsiye etmekteyiz.

ANKARA’DA ÜNLÜ CEZA AVUKATLARI KİMLERDİR?

Ankara’da baroya bağlı olarak çalışan on binlerce avukat arasından ceza hukuku üzerinde davalara bakan ve bunun için çaba harcayan avukatlar, bir zaman sonra alanında uzmanlaşır ve mesleğe duydukları özveri neticesinde halk arasında tavsiye edilir hale gelirler. Bu sebeple, her ceza hukuku konusunda çevrenizden tavsiye edilebilir ünlü ceza avukatı isimleri duymanız oldukça muhtemeldir.

Önemle belirtmekte fayda vardır ki, bir ceza avukatının çevresinde ünlenmesinin sebebi; almış olduğu her davayı hangi yolla olursa olsun kazanması değil, mesleğin getirmiş olduğu ahlaki değerler içerisinde müvekkilinin hukuki haklarını en iyi şekilde korumasıdır.

EN İYİ CEZA AVUKATI NASIL BULUNUR?

Ceza hukuku alanında suç işlemiş, mağduriyet yaşamış veya herhangi bir problemle karşılaşmış kişiler bir ceza avukatı arayışına girerek kendi haklarını en iyi savunacak vekili bulmaya çalışmaktadır. Bu halde, kişinin izlemesi gereken tek yol; araştırmış olduğu avukatlar arasında bilgi birikimine, tecrübesine ve mesleki ahlakına en çok inandığı, kendi ihtiyaçlarına ve tercilerine en uygun olan avukatı seçmektir.

SONUÇ OLARAK; ceza hukukunda ve ağır ceza alanında problem yaşayan kişinin yasal haklarının ve savunmalarının hukuka uygun olarak ve en iyi şekilde korunabilmesi maksadıyla bir ceza avukatıyla çalışması büyük önem arz etmektedir. Eğer siz de böyle bir durum ile karşı karşıya iseniz hak kaybı yaşamamak amacıyla bilgi birikimi ve tecrübesine güvendiğiniz, meslek ahlakının varlığına inandığınız bir ceza avukatından destek almanızı tavsiye ederiz.

Memur Davalarına Bakan Avukatlar Ankara, Polis Davalarına Bakan Avukatlar, Kamu Davalarına Bakan Avukatlar, Ankara İdari Dava Avukatları, Ankara İdari Dava Avukatı, İhraç Davalarına Bakan Avukatlar Memur Avukatı Ankara, Memur Suçları Avukatı, Ankara İdari Dava Avukatı
Whatsapp Hattı
Bize Ulaşın