Meslekten Çıkarma

Ticaret Sebebiyle Güveni Kötüye Kullanma Suçu

Güveni Kötüye Kullanma Suçu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun ‘Kişiye Karşı Suçlar’ Başlıklı İkinci Kısmının ‘Malvarlığına Karşı Suçlar’ Başlıklı Onuncu ...

Meslekten Çıkarma Cezası Nedir

Devlet memurluğundan çıkarma bir daha devlet memuru olamama anlamına gelir. Meslekten çıkarma kararı ise devlet memurluğundan çıkarma anlamına gelmemekle birlikte ...
Memur Davalarına Bakan Avukatlar Ankara, Polis Davalarına Bakan Avukatlar, Kamu Davalarına Bakan Avukatlar, Ankara İdari Dava Avukatları, Ankara İdari Dava Avukatı, İhraç Davalarına Bakan Avukatlar Memur Avukatı Ankara, Memur Suçları Avukatı, Ankara İdari Dava Avukatı
Whatsapp Hattı
Bize Ulaşın