Zimmet

Zimmet Suçu

Kamu görevlisi tarafından, görevi itibari ile kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimle yükümlü olduğu malı kendi veya bir başkasının ...

Zimmet Suçu Yargıtay Kararları

Banka Parasının Zimmete Geçirilmesi Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2010/6032 E., 2010/16926 K. İHTİLASEN ZİMMET NİTELİKLİ ZİMMET ZİMMET 4389 S. BANKALAR KANUNU (MÜLGA) ...
Memur Davalarına Bakan Avukatlar Ankara, Polis Davalarına Bakan Avukatlar, Kamu Davalarına Bakan Avukatlar, Ankara İdari Dava Avukatları, Ankara İdari Dava Avukatı, İhraç Davalarına Bakan Avukatlar Memur Avukatı Ankara, Memur Suçları Avukatı, Ankara İdari Dava Avukatı
Whatsapp Hattı
Bize Ulaşın